Wat we doen

VASTGOEDADVIES

Het aan- en verkopen van objecten, zijn geen alledaagse zaken. Wat komt daar allemaal bij kijken? En hoe presteert de huidige portefeuille in financiële en technische zin? Dat zijn vragen die RHB voor u zal beantwoorden.
Delta RHB: We doen dat praktisch en overzichtelijk zonder al te ingewikkeld jargon, de materie is al namelijk al lastig genoeg. Gewoon eenvoudig en gedegen inzicht zodat u met een gerust hart de benodigde beslissingen kunt nemen.

Aan en verkoop 
In het aan- en verkopen van vastgoedobjecten is zorgvuldigheid essentieel, in het Engels vaak aangeduid als 'due dilligence'. RHB kiest een aanpak die het beste bij u en u bedrijfsstrategie past en waarbij we alle relevante aspecten voor het aan- en verkopen van objecten in kaart brengen. Deze aspecten vertalen we door in financiële consequenties per element zodat u een integrale en gedegen afweging voor de koop of verkoop kunt maken. 

Op verzoek kunnen we de relevante aspecten toetsen aan uw randvoorwaarden en u rapporteren welke elementen een 'go or no-go' classificatie dienen te krijgen bijvoorbeeld op basis van rendementseisen.

Verkoop
Na het besluit tot verkoop stellen we de benodigde verkoopdocumentatie op, we voeren eventueel de benodigde gesprekken met gemeente en/of andere overheidsinstellingen zoals voor de zorg het College Sanering Zorginstellingen over de mogelijk- en onmogelijkheden. Ons ruime netwerk in de vastgoedbranche geeft ons de mogelijkheid om snel de juiste mensen bij te schakelen voor een vloeiend proces, denk bijvoorbeeld aan stedenbouwkundigen, architecten en constructeurs. Voorts wordt het object via meerdere kanalen in de markt gezet.  

Aankoop
We zoeken regelmatig naar objecten voor onze opdrachtgevers. We ondersteunen u graag in het opstellen van de z.g.n. fase-0 documentatie en een makelaarsdocument. RHB staat actief in de markt en werkt voortdurend aan een goede relatieverhouding met haar directe partners, dit wordt beloond met toegang tot kennis en uiteindelijk objecten die voor u als opdrachtgever het verschil zullen maken.  RHB is de spil in vraag en aanbod. 

Haalbaarheidsstudies 
Alvorens u veel geld uit gaat geven aan een project zal u willen weten of een project onderbouwd haalbaar en uitlegbaar is. Afhankelijk van de aard van het project 'nieuw- of verbouw, herontwikkeling of revitalisatie' brengen we de risico's voor u in kaart en toetsen we de randvoorwaarden.
Denk bijvoorbeeld aan wettelijke en ruimtelijke kaders, rendement en technische eisen. Waar eerder duurzaamheid een modewoord was, wordt het meer en meer een harde randvoorwaarde. We zetten alles voor u op een rij en rapporteren in overzichtelijke documenten. We geven u de feiten.  


Beheer & Onderhoud
 
Beheer en onderhoud is een logisch verlengde van het bouw- en projectmanagement. Nadat een bouwproject is opgeleverd neemt vaak (in kantooromgevingen) de facilitaire afdeling de zorg voor het gebouw over. RHB kan deze zorg ook van u overnemen.
Optimale instandhouding van uw objecten tegen zo laag mogelijke kosten vraagt een planmatige aanpak van het onderhoud. Dat betekent dat er een duidelijk inzicht moet zijn in de elementen waar een gebouw uit is opgebouwd, de kwaliteit ervan en risico's bij eventuele uitval. Het geheel geeft inzicht in de onderhoudsbehoefte en een basis voor het onderhoudsplan en werkaanwijzingen. De kwaliteit van de elementen geeft inzicht en een basis voor een meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB), welke elementen vereisen een ingreep en welke middelen zijn daarvoor nodig. 
RHB is uw partner in het doelmatig en efficiënt inzetten van uw bedrijfsmiddelen om een optimale instandhouding te waarborgen. Het optimum bepalen we op papier en bereiken we op de werkvloer; praktisch, doelmatig en efficiënt.

Bouwadvies 
Bouwkosten ramingen en exploitatie begrotingen opstellen of een second opinion voor het doorlichten van bestaande projecten of plannen? RHB geeft u een helder en eenduidig inzicht in de positieve en negatieve elementen van de bouw(plannen). 
We voeren voor u graag een second opinions uit op het gebeid van de bouw en/of exploitatiekosten.

Second opinion / bouwkostenadvies:
  • Kostenramingen / elementenbegroting SO,VO, DO;
  • Aangeboden offerteprijzen;
  • Inschrijf- en directiebegrotingen.
Kwalitatieve analyse op:
  • Controle van bouw- en installatiekosten;
  • Controleren op volledigheid;
  • Markconformiteitsanalyses;
  • Beoordeling van algemene kosten en reserveringen